Girdi yapan admin

BİOXECO 5

Kritik, yarı-kritik ve kritik olmayan alanlarda yer-yüzey, laboratuvar ve cerrahi malzeme, Ameliyathane, yoğun bakım vb hassas alanların hava yoluyla dezenfeksiyonu

HUWA-SAN TR 50

Yer, yüzey, alet-ekipman,üretim bantları, gıda hazırlama makineleri ve tankları ve Hava dezenfeksiyonu