UNI NOZZLE CLEANER

KAYNAK ÇAPAK ENGELLEYİCİ SPRAY

Gaz altı kaynak makinelerinde kaynak torcuna ve kaynak yapılan parçalara cüruf yapışmasını engeller. Torca yapışmış cürufları temizler. Kaynak kalitesini arttırarak, düzenli kaynak imkanı sağlar. Silikon yağı içermediğinden boya tutmayı engellemez. Tel yatağındaki tıkanıkları engelleyerek kesintisiz kaynak yapılmasını sağlar. Metale zarar vermez. Yanıcı değildir.