UNI T 100

KIŞIR VE DEPOZİT ÖNLEYİCİ

Özellikle buhar kazanları ve jeotermal kuyularda oluşan kışır ve depozit oluşumunu engeller. Profesyonel kullanım için uygundur. Uygulama uygun dozaj pompası ile yapılmalıdır. İnhibitör 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.

SEYRELTME ORANI: 1/20