Unilabor Kimya

UNI LCD004

ATIKSU ARITMA, ATIK ÇUKURLARI İÇİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Kanal yüzeylerinde biriken yağları indirger. Organik atıkları yok eder. Arıtma tesisinde ve terfi çukurlarında biriken atıkları dönüştürür. Anaerobik mikroorganizmaların gelişimini sınırlayarak rahatsız edici kokuları keser. H2S salınımını durdurduğu için atık su sisteminde H2S’e bağlı korozyonu ortadan kaldırır. Terfi istasyonlarında biriken yağ tabakalarını yumuşatır, biyolojik olarak parçalar. Pompaların tıkanıp sıkışmasını önler. Sistemin sonundaki atık su arıtma tesisinin yükünü azaltır.

SEYRELTME : DİREKT KULLANIM